Mee-moederschap® - Delen in geluk en zorg

Mogelijk kom je na één van de workshops tot de conclusie (of ben je op dit moment al zover) dat je op wat voor manier dan ook, toch kinderen in je dagelijkse leven wilt brengen. Om je moederliefde en -talenten kwijt te kunnen of om je persoonlijke ontwikkelingsproces te blijven voeden aan de hand van de prachtige weerspiegeling die kinderen bieden. Mee-moederschap® kan in dat geval een optie zijn.

Kinderen en bewustzijnsverruiming
Kinderen brengen veel in het leven van volwassenen. Vreugde, plezier en natuurlijk soms ook zorgen. Maar misschien is het belangrijkste wel dat kinderen zorgen voor bewustzijnsverruiming. We leren de wereld weer zien door kinderogen. De spiegel van hun puurheid, onschuld, angsten, enthousiasme, verdriet of boosheid, brengt ons als volwassenen gemakkelijker terug bij het kind dat we zélf ooit waren. Zo helpen kinderen ons direct en indirect bij de bewustwording en heling van ons Innerlijk Kind.

Ook zijn kinderen vaak een stuwende kracht in het ontwikkelen van de Liefdevolle Ouder in onszelf. Het aangeboren verlangen te beschermen en te verzorgen komt vaak na de geboorte van eigen kinderen (dieper) op gang. Door hun afhankelijkheid laten ze ons uitstijgen boven de volwassene die we altijd waren. Waar we als volwassene vooral gefocussed zijn op wat we zelf willen, leren we als Liefdevolle Ouder onze eigen behoeftes te parkeren om het kind vóór te laten gaan!

Mee-moederschap®
Voor vrouwen die, in dit leven, geen moeder van biologische kinderen zullen worden, maar zich van binnen wél moeder voelen, die iets te geven/delen hebben en graag de vreugde en bewustzijnsontwikkeling aan de hand van een kind willen meemaken, kan het een optie zijn eens na te denken over mee-moederschap®.

Voor mee-moederschap zijn twee vrouwen nodig. Een vrouw die kinderen heeft gekregen en een vrouw die ze niet heeft gekregen. Bij mee-moederschap besluiten deze vrouwen, binnen samen afgesproken kaders, de krachten te bundelen.

Het idee achter mee-moederschap: Delen is vermenigvuldigen. Delen in geluk en zorg is vermenigvuldigen van levensvreugde. Voor beide partijen en het kind!

Zelf bijdragen aan evenwicht
Kijkend naar onze planeet is eigenlijk alles in overvloed aanwezig. Geld, voeding, water. Het is alleen niet evenredig verdeeld. Ik dacht er als klein meisje over na dat het toch prachtig zou zijn als iemand het smeltend ijs van het noordpool naar Afrika zou gaan brengen. Het probleem van de noordpool was toch de oplossing voor Afrika? Zo konden beide continenten het toch goed hebben? Ik begreep toen niet dat niemand deze oplossing zag. Later werd mijn naieve kindergedachte ingehaald door een realistisch besef hierover, maar toch…

Het idee achter mee-moederschap is eigenlijk niet zo heel anders. De groep vrouwen die geen kinderen heeft gekregen, wordt de laatste jaren steeds groter. De groep moeders met drukke agenda’s, door de combinatie van werk en kinderen, groeit ook al jaren. Wat ik merk in de praktijk, is dat zowel moeders als niet-moeders, juist door het wel of niet hebben van kinderen, elk hun eigen tekorten ervaren. De ene vrouw heeft veel moederliefde te geven maar heeft zelf geen kinderen. De andere vrouw zou wel meer zorg en aandacht willen geven, maar ontbreekt het soms aan tijd of energie.

Voor niet-moeders
Als mee-moeder kies je er voor om, binnen wat jij afspreekt met de moeder, een actieve rol te spelen in het leven van één (of meerdere) kind(eren). Hoe die rol eruit ziet qua tijd of invulling, is persoonlijk, uniek en passend bij jou, de moeder én het kind. Misschien is er een kind in je familie of naaste omgeving waar je al een speciale band mee voelt of die jou om wat voor reden dan ook aantrekt? Overweeg dan eens contact met de moeder te leggen en te vragen of je een actieve rol zou mogen vervullen in het leven van dit kind. Vraag jezelf daarbij eerlijk af wat jouw wensen zijn, bedenk ook waar jouw unieke kwaliteiten liggen en waar niet. Wat zou jij graag willen bijdragen aan het leven van dit kind? Mee-moederschap kent evenzo vele vormen als vrouwen.

Voor moeders
Dat mee-moederschap fijn kan zijn voor niet-moeders mag duidelijk zijn. Maar juist ook voor vrouwen die wél moeder zijn geworden, kan het heel verruimend zijn zich eens te oriënteren op mee-moederschap. Zoals gezegd, drukken in onze tijd volle agenda’s op vrijwel ieders leven evenals stijgende kosten voor kinderopvang. Ruim aandacht hebben voor kinderen is niet altijd eenvoudig. Soms door een gebrek aan tijd maar soms ook door gebrek aan energie. Het is prettig de zorg te kunnen delen met iemand waarvan je weet dat die ook als ‘een moeder’ van je kind houdt en die je vertrouwd.

Wat vraagt mee-moederschap?
Mee-moederschap vraagt van zowel moeders als niet-moeders een groot zuiver hart en een behoorlijke dosis bewustzijn. Een té groot eigenbelang, voortkomend uit bijv gevoelens van jaloezie, persoonlijke pijn of bezitsdrang is beslist een no-go als je mee-moederschap overweegt. Mee-moederschap gaat over gunnen, aan jezelf en aan de ander. Het vraagt om helder bewustzijn over jouw plaats, jouw rol. Soms moet je als mee-moeder misschien een stap terug doen of juist een stap harder lopen. Flexibliteit en openheid zijn essentieel, waarbij het geluk van het kind voorop staat en de bindende factor vormt.

Van hart tot hart
Mee-moederschap vraagt investeren vanuit je hart. Voor niet-moeders geldt, dat het geen handige vervanging is voor dure kinderopvang. Het gaat erom dat je het liefdesnetwerk rondom je kind wilt vergroten en werkelijk openstaat voor delen en vermenigvuldigen vanuit je hart. Als mee-moeder is het belangrijk om niet elke euro te willen verrekenen. Natuurlijk maak je met elkaar financiële afspraken, maar vraag je af of je ook zelf iets wilt investeren in bijv. een kamertje, speelgoed. Gewoon vanuit je hart. Als je een eigen kindje had gehad, had dat toch ook de nodige kosten met zich meegebracht? Sta er bij stil wat de immateriële rijkdom die dit kind in jouw leven brengt jouw waard is. Maar, en dat is belangrijk, investeer zonder al teveel gehechtheid. Geef vrij en besef dat je hieraan geen rechten kunt ontlenen. De wettelijke wereld van eisen, recht hebben op of zakelijke verrekeningen is niet de wereld van Mee-moederschap.

Win-win-win situatie
De vraag ‘Wat is goed voor het kind?’ is centraal. Pas in 2e instantie gaat het om wat goed is voor de volwassenen. Vaak echter passen de dingen goed in elkaar en ontstaat een win-win-win-situatie voor moeder, mee-moeder en kind. Misschien nog wel meer dan bij het moederschap, daagt Mee-moederschap beide vrouwen dus uit de Liefdevolle Ouder in zichzelf te ont-wikkelen. Een liefdevolle ouder die weet wat het betekent om een kind onthecht lief te hebben en aan het eigen belang voorbij te gaan als dat goed is voor het kind. Een niet-moeder is hierin vaak al een stukje op weg. Zij weet tenslotte al wat het is om geen kind te ‘’hebben’’.  Echter, ook als moeder brengt mee-moederschap deze bewustzijnsverruiming met zich mee, doordat je je liefste ‘bezit’ gaat ‘delen’.

Duidelijke afspraken
Ook al is de idealistische insteek vanuit het hart de basis, de praktische invulling is minstens zo belangrijk. Mee-moederschap vraagt ook gronding en nuchterheid om succesvol en bevredigend uit te werken. Goede realistische afspraken vooraf zijn essentieel zodat je weet wat je mag verwachten als moeder of mee-moeder. Het teveel openlaten en overlaten aan de flow van het moment klinkt mooi maar werkt niet. De kans is groot dat verwachtingen en teleurstellingen dan toch roet in het eten gooien. Wanneer helder is wat beide partijen wensen, geeft dit rust aan 2 kanten. Het kind weet waar het aan toe is, de moeder kan zonder schroom vragen om hulp en kan zich verheugen op wat vrije ruimte. De niet-moeder weet hoe ze haar agenda moet inrichten en kan zich verheugen op een dag(deel) samen met het kind.