Als kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is...

De laatste 10 jaar neemt het aantal vrouwen bij wie kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is, behoorlijk toe. Een steeds grotere groep krijgt te maken met verminderde vruchtbaarheid. Het aantal medische behandelingen stijgt mee. Jaarlijks vinden nu al zo’n 17.000 IVF-behandelingen plaats. Het aantal vrouwen dat uiteindelijk geen moeder word, is momenteel 1 op de 5 (bij hoger opgeleiden is dit zelfs 1 op de 4). Toch blijken vruchtbaarheidsproblemen bij lange na niet de grootste reden voor toename van kinderloosheid.

1. Bewust kinderloos
Ten eerste is er de groep vrouwen die bewust geen kinderen heeft. Deze groep noemt zichzelf liever niet kinderloos, maar geeft de voorkeur aan de term kindervrij. Het achtervoegsel ‘loos’ houdt voor hen namelijk een gemis in, wat zij zelf niet zo ervaren. Een onderzoek uit 2010 aan de Universiteit van Utrecht (Renske Keizer) laat zien dat naar schatting 10% van de kinderloze vrouwen binnen deze groep valt.

2. Ongewild kinderloos door vruchtbaarheidsproblemen
Het percentage vrouwen dat kinderloos blijft door onvruchtbaarheid is verrassend genoeg ook slechts 10%. Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat dit percentage hoger zou liggen. Het onderzoek laat echter zien, dat verreweg de grootste groep, zo’n 80% valt binnen een derde categorie.

3. Kinderloos als resultaat van een dynamisch proces van gedrag en keuzes tijdens de levensloop
Vrouwen in deze groep, waar ik zelf ook toe behoor, hebben niet bewust voor een kinderloos bestaan gekozen noch zijn ze onvruchtbaar. Veel vrouwen in deze categorie hebben altijd gedacht dat ze op een dag nog wel moeder zouden worden, maar hun leven is anders gelopen. Door de keuzes die ze hebben gemaakt, is moeder worden er niet van gekomen en hebben ze deze optie uiteindelijk ‘min of meer bewust’ laten varen. De mate waarin deze vrouwen hun kinderloosheid ervaren als ongewenst verschilt van ‘behoorlijk’ tot ‘soms’ tot ‘nauwelijks’. Binnen deze groep vallen o.a.:

  • hoger opgeleide vrouwen die het moederschap hebben uitgesteld vanwege carriere, en op enig moment zichzelf hiervoor te oud voelen
  • vrouwen die het krijgen van kinderen hebben uitgesteld vanwege andere omstandigheden (woning niet geschikt, financiële onzekerheid, emotioneel nog niet aan toe, relatie onstabiel etc.)
  • vrouwen die, op het moment dat ze er aan toe zijn, geen (geschikte) relatie hebben
  • vrouwen die door een ziekte of vervroegde overgang geen moeder kunnen/willen worden
  • vrouwen wiens partner geen kinderen (meer) wil

De biologische klok, weliswaar in combinatie met bovengenoemde omstandigheden, blijkt voor deze groep vrouwen de grootste reden om uiteindelijk geen moeder te worden.

Ondersteuning op verschillende momenten in dit proces
De Nije Sinne biedt professioneel, holistisch en vanuit de eigen levenservaring ondersteuning aan vrouwen die met een (onvervulde) kinderwens of kinderloosheid te maken krijgen. In verschillende fases van dit proces.

Kinderwens-programma
Het kinderwens-programma is voor vrouwen met een actieve kinderwens bij wie het niet lukt om zwanger te worden of te blijven. Vrouwen die vermoeden dát, of benieuwd zijn óf (onbewuste) innerlijke blokkades een zwangerschap mede in de weg staan. Vrouwen die zelf een actieve bijdrage willen leveren aan het vergroten van hun geestelijke en lichamelijke ontvankelijkheid, innerlijke rust en vertrouwen.

Als ik geen moeder word, wat word ik dan?
Ondersteuning in deze fase is voor vrouwen die (vrijwel zeker) geen moeder zullen worden en op dit levensthema verwerking en acceptatie wensen. Vrouwen die het verlangen voelen bij dit belangrijke levensthema bewust stil te staan. Zodat ze dit gegeven op een liefdevolle en integere manier een plek kunnen geven. Vrouwen die beseffen dat het belangrijk is, zelf actief de stap te maken van de ene fase naar de andere. Zodat ruimte kan ontstaan voor bezinning en uiteindelijk een nieuw levenshoofdstuk.

Alternative Pregnancy®
De 9 maanden durende groei-groep is een persoonlijk ontwikkelingstraject voor vrouwen die de wens voelen geboorte te geven aan zichzelf, hun kwaliteiten, hun unieke zieledoel, hun ‘levenskind’. Vrouwen die samen met gelijkgestemden een ‘alternatieve zwangerschap’ willen ervaren. Voor vrouwen zonder kinderen is de groei-groep een mooi aansluitend vervolg op de meerdaagse ‘Als ik geen moeder word, wat word ik dan?’

Mee-moederschap®
Mogelijk kom je na één van de workshops tot de conclusie (of ben je op dit moment al zover) dat je op wat voor manier dan ook, toch kinderen in je dagelijkse leven wilt brengen. Om je moederliefde en -talenten kwijt te kunnen of om je persoonlijke ontwikkelingsproces te blijven voeden aan de hand van de prachtige weerspiegeling die kinderen bieden. Mee-moederschap® kan in dat geval een optie zijn.