Verdiepingstraject voor coaches "Ik ga het land in"

Voor coaches, counsellers, therapeuten en hulpverleners

Een aantal maanden geleden was ik met een groepje hulpverleners/coaches/ kindertolken bijeen om een stukje van mijn kennis en werkwijze te delen! Een live consult ter plekke met daarna ruimte voor reflectie en allerhande vragen. En wat was dat leuk om te doen!

Ik heb zelf enorm genoten en ik vond het toch ook weer verrassend hoe fijn en leerzaam het blijkbaar voor anderen is als ik 'simpelweg' doe wat ik al jaren met cliënten in mijn eigen praktijk en op trainingsdagen doe. Dit heeft me doen mijmeren over iets…. En ik heb besloten het te gaan doen!

Vanaf het najaar ga ik het land in om op verschillende plekken in Nederland met vaste groepjes therapeuten/coaches/hulpverleners te werken om mijn kennis, ervaring en manier van werken te delen!

Kom ik dan lesgeven?

Nee, niet in de zin dat ik lesstof voorbereid volgens modules ofzo en deze kom overdragen. Nee, ik kom vooral gewoon Zijn. Ja en doen natuurlijk! Als Astrid er zijn met alles wat ik ben en wat in de afgelopen jaren in mij als mens en therapeut vrij heeft mogen komen en zijn beslag heeft gekregen in de manier van werken met cliënten!

Wat houdt het in?

In de periode september 2015-juni 2016 kom ik 5 keer een ochtend (3 uren) mijn ervaring/visie en manier van werken delen! Door elke keer een consult te geven (aan een van de deelnemers) kan ik op meerdere lagen mijn werkwijze overdragen. Na het consult is er ruimte voor evaluatie, vragen en reflectie. Verder ben ik er voor concrete vragen en/of dilemma's. Persoonlijk of praktijk-gerelateerd. Het zijn ochtenden die we wat mij betreft samen maken en waarin ontspannen samenzijn en daardoor leren van en met elkaar, voorop staan!

Waarom doe ik dit?

Als therapeut, hulpverlener, coach kun je een cliënt of coachee in feite nooit verder helpen dan waar jij op dit moment in jouw ont-wikkeling zelf bent. Energetisch is er altijd een afstemming en overdracht die (onbewust) synchroon loopt. Aandacht voor je eigen proces als mens en hulverlener blijft dus essentieel. Alleen door zelf te groeien en te ont-wikkelen blijft je praktijk levendig en ont-wikkelen jouw cliënten met je mee.

Het therapeutisch gesprek is in het werkveld van coaches en hulpverleners een belangrijke overdrachtsbron. Maar behalve woorden, wordt op een energetische laag minstens zoveel overgedragen. Als jij een cliënt kunt zien, ziet de cliënt zichzelf. Als jij je hart kunt openen voor de cliënt, kan de cliënt het hart openen voor zichzelf. Misschien niet direct maar het is deze helende beweging die wel direct wordt ingezet tijdens het eerste gesprek. Mits je als hulpverlener helder kunt ‘zien’ en mits je de ander werkelijk met zijn/haar verhaal kunt ontvangen in je hart.

Moeiteloos werken vanuit flow en aandacht is wat mij zeer gelukkig maakt en wanneer ik jou kan inspireren tot hetzelfde plezier, dan maakt me dat bij voorbaat gelukkig!

Waar in het land kun je deelnemen?

We starten in september met kleine groepjes (max 8) op diverse plekken in het land. Op elke locatie komen we 5 keer op een vaste ochtend samen in de periode van sept 2015-juni 2016. Er zijn momenteel groepjes samengesteld in Leeuwarden,  Capelle ad IJssel, Goirle, Huissen, Geesteren en Nijkerk!

Locaties/data

Noord in Leeuwarden: Ma 7 sept en 16 nov 2015 en 8 feb, 18 apr en 27 jun 2016 van 10.00 - 13.00 uur 

Midden in Nijkerk: Di 8 sept en 17 nov 2015 en 9 feb, 19 apr en 28 jun 2016 van 10.00 - 13.00 uur 

Zuid-west in Capelle ad IJssel: Woe 9 sept en 18 nov 2015 en 10 feb, 20 apr en 29 jun 2016 van 10.00 - 13.00 uur 

Zuid in Goirle (bij Tilburg): Do 17 sept en 26 nov 2015 en 4 feb, 14 apr en 16 jun 2016 van 10.00 - 13.00 uur 

Zuid-oost in Huissen (bij Arnhem): Vrij 18 sept en 27 nov 2015 en 5 feb, 15 apr en 17 jun 2016 van 10.00 - 13.00 uur 

Oost in Geesteren: Vrij 25 sept en 4 dec 2015 en 19 feb, 29 apr en 24 jun 2016 van 10.00 - 13.00 uur 

Extra achtergrond informatie

Al 12 jaar werk ik met veel plezier met cliënten als het gaat om herbalancering, bewustzijnsontwikkeling, verwerking en/of verdieping. De insteek is steeds weer het trouw zijn aan de waarheid die op dat moment gekend wil worden. Het antwoord ligt ten diepste altijd in de cliënt zelf en als hulpverlener stel je de juiste vragen en deel je speldeprikjes uit die als eye- en heart-opener kunnen werken.

Energetisch voorbeeld

Als hulpverlener ben je een energetisch voorbeeld waarop de cliënt als vanzelf zal meetrillen. Je eigen trilling omhoog brengen, zal automatisch doorwerken naar je cliënten. Als jouw Zijn verzuivert, zullen consulten ook moeiteloos vanuit flow gaan verlopen!

3e oog

Een geopend 3e oog is een essentiële peiler in een transformerende cliënt-hulpverlener contact. De ander kunnen zien voorbij afweermechanismes als projectie, verdringing, rationalisering, generalisatie etc. Tot de essentie van een hulpvraag kunnen doordringen. De vraag achter de vraag horen. Tot in de kern begrijpen en doorzien waar het nú voor deze cliënt om gaat, welke waarheid er op dit moment begrepen wil worden. Met je 3e oog doorzie je de realiteiten en illusies op micro en macro-niveau en wordt de duiding eenvoudig(er).

Het hart

De andere essentiële peiler om transformatie in gang te zetten is via je love-ability, ofwel via je hart. Het hart is de meest krachtige transformator en verzachter van al het ‘denkbare leed’ waaraan een mens kan ‘lijden’. Het mooiste effect bereik je wanneer je dat wat jij als hulpverlener ‘ziet’ via het 3e oog langs je hart kunt brengen. Het hart beoordeelt en veroordeelt niet vanuit goed en fout. Het is naar mijn mening echter niet juist te denken dat het hart helemaal niet beoordeelt. Als hulpverlener móet je kunnen beoordelen om te kunnen zien waar wat nodig is. Hier is niets fout aan, zolang je intenties vanuit je hart komen en je open staat om je beoordeling/waarneming te toetsen op waarheid.

Een mythe die soms nog leeft, is dat liefde enkel synoniem is voor zachtheid en barmhartigheid. Liefde is echter ook helder, onomwonden en duidelijk datgene durven benoemen wat benoemd wil worden vanuit het veld van waarheid. Beide elementen, barmhartigheid en strengheid, zijn nodig in een juiste balans en versterken elkaar.

Dualiteit/non-dualiteit (veld van eenheid)

En dan is er nog het werken met cliënten vanuit duaal en non-duaal perspectief. Binnen de dualiteit neem je de verhalen van de cliënt heel serieus en ga je hier inhoudelijk samen mee aan de slag. Misschien grijp je nog eens terug op het verleden en probeer je de cliënt te ondersteunen bij verschuivingen in gedrags-, denk- en emotiepatronen.

Werken met cliënten vanuit non-duaal perspectief gebeurt vanuit een ander vertrekpunt. Hier werk je weliswaar ook met het verhaal van de cliënt maar tegelijkerheid is het een onderdeel van je hulpverlening de cliënt te laten ervaren dat het ‘slechts een verhaal is’ en werk je samen aan het verleggen van identicatie met het ego dat in dit verhaal gelooft naar aanwezig zijn in het veld van eenheid. Beide werkingsvelden kunnen elkaar goed versterken en in mijn praktijk gebruik ik beide op een natuurlijke manier. Soms past het één, soms het ander. Daar is geen regel voor te geven.

Wat heb ik in mijn rugzak?

Al snel kom je bij deze vraag uit op opleidingen en methodes en ja die zijn er. Zelf heb ik gestudeerd aan de academie voor natuurgeneeskunde waar ik afgestudeerd ben als klassiek homeopaat, natuurgeneeskundig therapeut en counseller. Verder heb ik talloze verdiepingstrajecten gevolgd: innerlijk kind, systemisch werk, ademwerk, emotioneel lichaamswerk, in feite teveel om op te noemen. Ik volgde deze trajecten vanuit mijn mens-zijn of als professional.

Training tot kindertolk

Verder heb ik samen met Janita Venema aan de basis gestaan van de Training tot Kindertolk waar professionals worden opgeleid tot kindertolk en leren werken met de spiegelmethodiek PresentChild (voorheen het Fluisterkind). Ik heb in 2012 na 10 jaar lesgeven aan deze opleiding het stokje als docent overgedragen. Momenteel werk ik naast mijn praktijk o.a. samen met Simon van Dijk als trainer voor groepen binnen Love-ability (bewust zijn in relaties).

Mens-professional integratie

Na mijn jarenlange ervaring, kan ik inmiddels simpelweg niet meer kiezen voor de ene of de andere werkwijze/methode met een cliënt. Mijn analytisch denken is toegegroeid naar een totaal ontmoeting met cliënten en alles wat ik heb geleerd gedurende mijn (werkend) leven, is inmiddels geïntegreerd geraakt in mijn mens-zijn en manier van werken. Tijdens elke ontmoeting sluit ik mijn bewustzijn aan op dat van een cliënt. Ik volg geen vaste modules meer maar ont-moet elke keer de mens opnieuw en voel welke waarheid nu naar het licht wil komen. Ik maak gebruik van diverse tools op het moment dat dit wenselijk is.

‘Wetend’ vermogen

Bovenal maak ik echter vooral gebruik van het ‘weten’ dat ik tijdens mijn leven als mens en hulpverlener tot nu toe heb mogen vrijmaken. Ik werk op diverse lagen tegelijkertijd maar altijd essentie-gericht. Soms duaal, soms non-duaal. Ik werk met spiegeling in de breedste zin des woords, relatie-spiegeling, lichaamsspiegeling, levensspiegeling en kinderspiegeling. De bron van waaruit ik werk is mijn liefde voor de waarheid en balans. Afhankelijk van het moment maak ik gebruik van mijn confronterend vermogen danwel mijn verzachtend vermogen. Doorgaans zijn beide vervlochten.

Voor wie?

Voor coaches, therapeuten en hulpverleners die hard werken willen verruilen voor hart werken, moeiteloosheid en plezier! Voor een ieder die een verdiepende stap wil maken als mens en hulpverlener.

Kosten en betaling

De totaalprijs bedraagt 295,- excl. 21% btw voor 5 bijeenkomsten (59,- per keer) bij betaling in 1 keer. Wil je liever in termijnen betalen, dat kan ook. Je betaalt dan 315,- excl. btw verdeeld over 3 termijnen. Mocht je toch liever op nog een andere manier betalen, neem dan even contact met me op. Dan kijken we wat er mogelijk is!  

Meedoen?

Stuur een mailtje of vul het contactformulier in. Of bel met 058-8449860 om te informeren in welke groepjes nog plaats is! 

 

 

Bedankt!

Vanaf nu zul je middels de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen en activiteiten binnen De Nije Sinne.
Wij wensen je nog een fijne dag!

Jammer...

We vinden het jammer dat je je hebt afgemeld.
Wij wensen je nog een fijne dag!

Praktijkvoorbeeld 1 methode Fluisterkind® (PresentChild®)

Thomas, 7 jaar, heeft al sinds baby verlatingsangst...

Hij kan heel moeilijk afscheid nemen van zijn moeder. Toen hij klein was ging het nog wel omdat hij ook veel bij mama bleef, maar nu hij naar school gaat wordt het echt vervelend. Vooral voor hemzelf. Kinderen lachen hem uit omdat hij steeds huilt op het schoolplein en zelfs juf begint zich te irriteren.

Elke dag is het sowieso 2 keer een drama, vertelt moeder. Hij kijkt voortdurend op de klok en zegt steeds: nog een half uur he mama, dan moet ik weer weg he, nog een kwartiertje he mama, dan gaan we. Onderweg in de auto gaat dit door: nog 2 rotondes he mama, dan zijn we er. Ik heb zo’n buikpijn mama. En het doet zo’n pijn in mijn hart. Ik ben zo bang dat ik je nooit meer zie…

Dag in dag uit gaat dit zo. Moeder heeft al een intake bij een kinderpsycholoog gehad en ze willen hem gaan testen. Moeder voelt aversie en wil liever eerst een kindertolksessie doen omdat ze een sterk gevoel heeft dat dit alles ook met haar te maken heeft.

Wanneer ik het verhaal over Thomas heb opgenomen, lees ik haar in alle rust haar eigen gesproken woorden voor. ‘Mama, het doet zo’n pijn in mijn hart. Ik ben zo bang dat ik je nooit meer zie’. Ik vraag haar of deze woorden voor haar een betekenis hebben.

Direct zie ik tranen en verbazing. ‘Nou… het is wel zo dat ik geen contact meer heb met mijn ouders. Die zie ik dus inderdaad ook nooit meer. Maar daar ben ik klaar mee. Dat heb ik afgesloten.’ Het is een moeder bij wie het kwartje eigenlijk direct valt. Ze corrigeert zichzelf en zegt: ‘niet zeker?’

Ik geef aan dat het heel goed kan zijn dat ze haar pijn en angst heeft weggestopt om te overleven maar dat Thomas dit stuk nog wel voelt bij moeder. ‘Dus Thomas huilt eigenlijk mijn tranen?’. Moeder is diep geraakt en ondanks dat ze in eerste instantie weinig zin heeft dit stuk weer op te rakelen, vindt ze het nog zwaarder te moeten aanzien dat haar kind dit draagt. Ik ben tenslotte volwassen en hij is nog zo klein… We maken een nieuwe afspraak voor over 4 weken. Als ik moeder weer zie, vertelt ze me hoe het de afgelopen periode is gegaan met Thomas.

Nog altijd krijg ik kippevel bij haar woorden: ‘ het is ongelovelijk, al de volgende dag reden we naar school en zei Thomas: he mam, het doet niet meer zo’n pijn in mijn hart, hoe kan dat nou? Moeder vertelt dat ze met tranen achter het stuur zat. ‘Ik wist het wel, ik had de pijn in mijn hart weer teruggenomen en toegelaten’.

Thomas heeft op 2 keer na niet meer gehuild, gaat met plezier naar school nu en uit logeren.

← Terug naar de vorige pagina

Praktijkvoorbeeld 2 methode Fluisterkind® (PresentChild®)

Vera, 3 jaar,  heeft sinds een jaar last van extreme driftbuien...

Als haar moeder haar iets verbiedt, gaat ze door het lint en maakt speelgoed stuk, slaat en krabt en is ze niet meer te bereiken. Haar vader noemt dit haar ‘rode waas’.

Na afloop van zo’n driftbui is Vera helemaal uitgeput en kruipt ze vaak bij haar vader op schoot. Haar vader moet haar dan knuffelen en kriebelen. Ze wil er niet meer over praten. Als Wil en Joke dit toch proberen, komt haar driftige gedrag snel weer terug. De ouders zijn ten einde raad en vragen mijn hulp als homeopaat en kindertolk.

Omdat Vera een echt vaderskindje is, en ik daarom vermoed dat zij hem spiegelt, vraag ik Wil naar zijn ervaringen met zijn eigen boosheid. Kan hij die voelen en uiten?

Wil reageert verbaasd. Hij blijkt zelf erg veel moeite te hebben om echt boos te kunnen worden. Hij vertelt dat hij als klein jongetje veel heeft meegemaakt, maar als hij boos werd om het ‘onrecht’, kreeg hij meer straf.

Hij is in zijn huidige leven erg bang als hij zich boos voelt, omdat het zo heftig is dat hij alles wel kort en klein kan slaan. Hij trekt zich daarom altijd liever terug en onderdrukt zijn boosheid. Het voelt voor hem alsof er een ‘slapende vulkaan’ binnenin hem zit.

Middels de methodiek Fluisterkind® leert Wil zien dat Vera niet alleen zijn ‘ongeleefde kant’ spiegelt, maar ontdekt hij ook de boodschappen die Vera voor hem heeft om met zijn boosheid om te gaan. Hij leert de aanwijzingen die Vera voor hem heeft interpreteren en volgt haar op de voet.

Vera is een heel creatief kind dat graag tekent (krast). Wil ontdekt dat ook voor hem in creativiteit een sleutel ligt om anders met zijn boosheid om te gaan. Een boeiend proces dat uiteindelijk hun hele gezin ten goede komt.

Vanaf het moment dat Wil in de gaten kreeg dat Vera hem spiegelt, verandert het gedrag bij haar opzienbarend. Haar driftbuien verminderen enorm en het wordt rustiger binnen hun gezin.

Nu, enkele maanden later, gaat het zelfs zo goed dat Wil en Joke een 2e kindje overwegen.

← Terug naar de vorige pagina