Persoonlijke noot

astrid220Astrid: “De Nije Sinne, ofwel De Nieuwe Zon, is als bron van bewustzijn en warmte altijd voor ons aanwezig. Al zien we haar niet altijd, ze is er wel degelijk! Ook binnen ieder van ons is een eeuwige bron beschikbaar.

Een bron waar we licht, warmte maar ook levenskracht en  vreugde kunnen vinden. Het contact met deze bron weer terugvinden, is het uitgangspunt dat centraal staat in  contact met mijn cliënten.

Natuurlijk komen de ‘wolken’ die de zon vertroebelen ook aan bod. Soms hebben we het licht van de zon nodig om helder te kunnen zien wat er speelt, soms haar warmte om vastzittende patronen en/of bevroren gevoelens weer te laten smelten. Maar waar het uiteindelijk altijd weer omgaat is het terugbrengen van levensenergie en vreugde.

In de relatie met jezelf, je lichaam, je partner, je kind of na een verlies (van een dierbare, van dromen en/of toekomstperspectief).

Ik werk op diverse en soms op meerdere lagen tegelijk. Ieder mens heeft op enig moment een eigen persoon-lijke waarheid die gekend wil worden.  Een waarheid die resoneert met de trilling van het hart en die nú om bewustzijn, heling en/of keuze vraagt. De waarheid kent vele manieren om in ons leven te verschijnen. Soms laat ze zich voelen in pijn of ongemak , in ons denken, onze emoties en/of ons lichaam, in strubbelingen binnen relaties of in conflicten met onze kinderen.

De waarheden in het leven doorgronden in betekenis, daarbij steeds opnieuw de stem van het hart én de eigen wijsheid volgen, is een pad waarlangs we almaar dieper doordringen tot ons zelf, ons Zelf en de uiteindelijke Waarheid als non-duaal gegeven."

← Terug naar de vorige pagina